Ga naar Homepage
Ga naar Sitemap
Contact
PELLETS : DE NIEUWE BRANDSTOF VAN DE 21 EEUW.

Tot voor kort waren de brandstofpellets enkel gekend bij onze buurlanden Duitsland en
Oostenrijk. Vandaag de dag is de pellet ook bij ons ingeburgerd mede door de hoge olie- en
gasprijs. Aangezien het een perfect alternatief is voor stookolie of gas heeft pelletverbranding
nog enkele belangrijke troeven. Vooral het feit dat pelletverbranding de meest
milieuvriendelijkste brandstof is, effent de weg voor een snelle opmars.

Pellets zijn kleine staafjes, die geperst worden uit droog resthout van zagerijen. Pellets zijn
prijsgunstig, milieuvriendelijk en de bevoorrading gebeurd via plaatselijke bedrijven, zodat de
werkgelegenheid ook in eigen land verder ontwikkeld wordt. De pellets bieden uiteraard ook
een veel hoger gebruiksgemak dan stukhout of kolen en munten daarom uit door hun gebruiks-
en onderhoudsvriendelijkheid.

Bovendien zijn ze best decoratief. Pellets zijn genormeerd en daardoor kunnen we spreken dat
we over een waardige brandstof beschikken in tegenstelling tot stukhout. Pellets zijn ook
positief voor mens en milieu. Hout is een der belangrijkste regeneratieve of vernieuwbare
brandstoffen van onze planeet. In onze natuurlijke kringloop houden we namelijk rekening met
de koolstofdioxide (CO2) die door bomen en planten wordt opgenomen voor hun groeiproces.
Bij het juist verbranden van hout komt juist zoveel koolstofdioxide vrij als nodig is voor het ontstaan van nieuwe bomen. De verbranding van
pellets ligt dus niet aan de basis van het broeikaseffect waarmee onze planeet momenteel kampt. Integendeel, indien 10% van onze bevolking
zou pellets stoken, zouden we de kyoto-norm op eenvoudige manier kunnen bereiken. Hout is in feite niet anders dan opgeslagen zonnenergie
waarvan de verbranding CO2 neutraal is en de emissie relatief laag.
Op de tabel hiernaast kunnen we duidelijk vaststellen dat stookolie de
meest milieubelastende brandstof is terwijl pellets veruit het best scoren.


De ecologische voordelen van pellets kunnen we als volgt
samenvatten:

* vermindering van het broeikaseffect

* vermindering van zure regen

* reduceren van gevaren tijdens transport en productie

* bevordert de plaatselijke tewerkstelling

* goedkoper voor de consument

* garantie over beschikbaarheid

* prijs is ongevoelig van de petroleummaatschappijen

Pellets : Een brandstof met toekomst.

Stoken met pellets is een mooie vorm van verwarmen.
Pellets worden gemaakt van zuiver afvalhout, afkomstig van de
houtindustrie. In speciale machines worden de spanen onder hoge druk
samengeperst. Hierbij is geen bindmiddel of lijm nodig.
Pellets worden voordurend aan kwaliteitscontroles onderworpen. Zo
mogen er zeker geen lijmen of afvalresten in de pellets te vinden zijn.
Pellets hebben een diameter van 6 of 8 mm en een lengte tussen de 10
en 30 mm.
Pellets worden gebruikt in daartoe speciaal ontworpen kachels of
cv-ketels. Het ontsteken gebeurd volledig automatisch als ook het
voeden van het vuur. Vanwege het grote comfort, het grote
vermogensbereik, de eenvoudige sturing en integreerbaarheid, stijgt het
aantal installaties.
Pellets hebben een gewicht van 650 kg/m3. De energie-inhoud van
pellets is 4.9 kwh/kg. Dit is ongeveer de helft van stookolie of gas.
Pellets worden geleverd in zakjes van 15 kg. Ze zijn dus gemakkelijk te
transporteren en stapelbaar. Voor grote hoeveelheden kan er ook per
bulk geleverd worden.
Pellets worden reeds in Vlaanderen geproduceerd.
Pellets zijn een goedkope brandstof.
Pellets zijn een brandstof met toekomst!
Deze tabel geeft de kostprijs per gebruikscategorie. Hieruit kunnen we duidelijk aflezen dat pellets de goedkoopste brandstof is, als we
vergelijken met de andere :