Ga naar Homepage
Ga naar Sitemap
Contact
Hoogrendements-ventilatie met warmterecuperatie.

Vanaf 2007 is er een ventilatienorm voor de woningbouw. Voor een optimaal comfort in de woning, is het noodzakelijk deze voldoende te
ventileren. De Co2 concentratie in de lucht schommelt normaal tussen de 0.03 en 0.05 %. Binnenkamers kan dit door toedoen van onze
ademhaling echter snel oplopen tot hogere waarden. Hierdoor krijgen we snel last van hoofdpijn en concentratiestoornissen. Daartoe moeten
we per persoon per uur over minstens 20 m3 lucht kunnen beschikken! In veel woning is er tevens een te hoge concentratie aan schadelijke
stoffen van bepaalde gebruikte bouwmaterialen zoals formaldehyde, rook, detergenten, schimmels huisstofmijten, enzÖ
Sommige woningen worden nu nog onvoldoende geisoleerd zodat ter hoogte van een koudebrug er schimmelvorming kan ontstaan.
Daarnaast is het ook wenselijk om de luchtvochtigheid tussen de 30 en 60 % RV te houden.

Verluchten via raamroosters is in dit tijdperk niet meer aan de orde. De instroom van verse koude lucht zorgt voor een slecht comfort en een
meerverbruik van dure energie. Als voorbeeld nemen we een gebouw van 200m2 vloeroppervlakte met een inhoud van 520 m3 lucht.
Uitgaande dat we per uur de helft van de lucht gaan verversen geeft dit op jaarbasis een verlies van 520 * 0.5 * 0.34 * 84 = 7425.6 kwh of
742 m3 gas.
0.34 = soortelijke warmte van de lucht
84 = aantal kkh

Voor de meest ecologisch manier van ventileren kies je best voor een systeem D. Een mechanische ventilatie met warmterecuperatie.
Hoe werkt dit? In de ruimtes zoals keuken, berging, badkamer en toiletten wordt de lucht weggezogen. In de warmtewisselaar wordt de
warmte uit deze lucht overgedragen aan de binnenkomende verse lucht. Deze opgewarmde verse lucht wordt dan binnengeblazen in de
ruimtes zoals living en slaapkamers.

Vereisten voor een goede verluchting :

1. De woning moet goed winddicht gebouwd worden. In geval van twijfel kan dit getest worden met een blowerdoortest.
2. Alleen stijve goed afgedichte leidingen uit kunstof of metaal komen in aanmerking. Vermijd te kleine diameters ivm drukverliezen.
2. Ook geribte buizen komen niet in aanmerking. De buizen moeten ook voldoende geisoleerd worden. Hier is minimuum 5 cm vereist.
3. de dampkap van de keuek mag niet op de ventilatie worden aangesloten. Best neem je een exemplaar in gesloten kringloop.
4. Alle filters moeten regelmatig worden vervangen.
5. Het rendement hangt af van de wisselaar.

Onze leverancier van deze producten is Paul-luftung. Deze heeft een wisselaar met het grootste kontaktoppervlak en de ventilatoren hebben
het laagste verbruik. Voor verdere info kun je dan ook de website van onze leverancier raadplegen. www.paul-lueftung.de
Onze leverancier van deze producten is Paul-Luftung. Deze heeft een wisselaar met het grootste contactoppervlak en
de ventilatoren hebben het laagste verbruik. Voor verdere info kun je dan ook de website van onze leverancier
raadplegen. www.paul-lueftung.de